Příspěvek na údržbu a opravu nástrojů


 Hudební nástroj

žákovský

mistrovský

 

měsíčně

měsíčně

 

Housle 1/8

80,-

120,-

Housle ¼,1/2,3/4,celé

100,-

160,-

Violoncello

100,-

160,-

Kontrabas

100,-

200,-

Flétna příčná

140,-

160,-

Klarinet

160,-

160,-

Hoboj

160,-

200,-

Fagot

160,-

200,-

Trubka

160,-

200,-

Lesní roh

200,-

200,-

Saxofon

180,-

200,-

Pozoun

160,-

200,-

Baskřídlovka

200,-

210,-

Kytara

100,-

160,-

Akordeon

100,-

160,-

 Příspěvek na opravu a udržování hudebních nástrojů je splatný:

  •  1.pololetí do 15.9.2016
  •  2.pololetí do 15.2.2017
  •  červenec-srpen do 30.6.2017

V případě, že žák nezaplatí příspěvek za období hlavních prázdnin, je povinen hudební nástroj na toto období vrátit.Příspěvek se platí v hotovosti u hospodářky školy na celé pololetí (středa od 9.00  do 18.00 hod., úterý od 9.00 do 15.00).Doklad o zaplacení příspěvku je žák povinen uschovat a předložit svému vyučujícímu k ověření.  

Hudební nástroje jsou žákům svěřeny pouze na základě uzavřené dohody o užívání hudebního nástroje, která se uzavírá mezi žákem (u nezletilých zákonným zástupcem) a ZUŠ. Veškerou administrativu spojenou s předáváním hudebních nástrojů a platbou příspěvku vyřizuje hospodářka školy.

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150
 +420 286 587 747, +420 286 587 985
 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 723 312 751
buchtova@taussigova.cz

Monika Kverková
finanční účetní

 +420 286 587 747
kverkova@taussigova.cz