Příspěvek na vzdělání


Příspěvek na vzdělání (školné) je splatný:

  • za 1. pololetí do 15.9.2016
  • za 2. pololetí do 15.2.2017

 Každý žák obdrží od svého učitele předpis s přiděleným variabilním číslem, které je nutné uvést při platbě, příspěvek se platí pololetně:

  • bezhotovostně převodem na účet, platby není možné slučovat
  • poštovní poukázkou (složenky jsou k dispozici na recepci školy u paní šatnářky)
  • v hotovosti, informace o termínu hotovostních plateb je vyvěšena na nástěnce.

 Doklad o zaplacení příspěvku je žák povinen předložit svému vyučujícímu učiteli k ověření

(v případě bezhotovostní platby je nutné nahlásit přesné datum převodu peněz).

 

Hudební obor

pololetí

celý rok

Individuální výuka (45minut)

2200,-

4400,-

Skupinové vyučování (2-3žáci)

1500,-

3000,-

Studium dospělých (45 minut plné školné)

10000,-

20000,-

Sborový zpěv – hlavní předmět

1000,-

2000,-

PHV – přípravná HV

1500,-

3000,-

Výuka hudební nauky se nehradí, je součástí výuky v hudebním oboru a je povinná do 5. ročníku. 

Výtvarný obor

pololetí

celý rok

Přípravná výtvarná výchova

1500,-

3000,-

Skupinová výuka

1700,-

3400,-

Skupinová výuka (dospělí)

4000,-

8000,-

Literárně dramatický obor - VO

pololetí

celý rok

Přípravná výchova - PLDO

1500,-

3000,-

Skupinová výuka

1500,-

3000,- 

Taneční obor - TO

pololetí

 celý rok

Přípravná taneční výchova

1500,-

3000,-

Skupinová výuka

1700,-

3400,-

Skupinová výuka (step,špičky)

2250,-

4500,-

Osminka

pololetí

celý rok

Přípravný ročník

1500,-

3000,-

 

 

 

 

 

 

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150
 +420 286 587 747, +420 286 587 985
 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 723 312 751
buchtova@taussigova.cz

Monika Kverková
finanční účetní

 +420 286 587 747
kverkova@taussigova.cz