ZÁPIS


 

Požadované předpoklady uchazečů při zápisu zjišťují naši pedagogové hravou formou. 

 • Hudební obor 
  - zpěv jednoduché písně 
  - intonace a sluchové předpoklady (rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu)
  - rytmus (schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
  - více informací o studiu hudebního oboru

 

 • Výtvarný obor
  - uchazeč vydrží samostatně pracovat  po delší dobu (cca 30-45 min)
  - nebojí se kresbou tužkou  zpracovat vlastní námět (případně námět zadáný zkoušejícím)
  - kreslí spontánně a se zaujetím na formát A4, který v průběhu zkoušky dokáže výtvarně pojednat
  - dokáže svou práci komentovat a je otevřené připomínkám zkoušejícího 
  - více informací o studiu výtvarného oboru

 

 

Informace k podpůrných opatření při zápisu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen "uchazeč se SVP").

Uchazeč se SVP absolvuje proces zápisu podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah zápisu je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při zápisu nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz