Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy


Výuka kolektivních předmětů ve školním roce 2020/21

Výuka začíná od druhého zářijového týdne, tj. od 7. září
Sborový zpěv: pondělí 11:00 – 11:45 Mgr. V. Lozoviuková
Výtvarný obor: úterý 11:15 –14:15 MgA. D. Šoltys
                            pátek: 10:00 – 12:15 B. Sládková
Literárně dramatický obor: úterý: 11.15 – 12:45 Mgr. J. Štíplová

Výuka začíná od 15. září 2020
Taneční obor: 10:00 – 11:30 MgA. B. Fišerová

Výuka ve školním roce 2020/21

Pravidelná výuka studentů Akademie bude probíhat už od 7. září vzhledem
k dlouhé „covidové“ pauze.
Individuální výuku si studenti domluví sami se svými pedagogy.
Rozvrh kolektivních předmětů a oborů zveřejníme na stránkách nejpozději
31.8.2020 a učitelé budou také své žáky kontaktovat (sms, mail).
Kolektivní předměty a obory: sborový zpěv, taneční obor, výtvarný obor,
literárně dramatický obor.
Dámy a pánové, těšíme se na Vás a velmi bychom si přáli, aby školní rok
proběhl v klidu k Vaší i naší spokojenosti!
                                                                                           Jana Štíplová, zást. řed.


 

 
 Slavnostní zahájení tříletého studia proběhlo 8.10.2019.
 Jedná se o projekt hlavního města Prahy, který zaštítila Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a školství. Cílem tohoto projektu je otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. Vzdělávat se mohou senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Studium na naší škole je možné v oblasti hudební, výtvarné a taneční.
Vzdělávání v Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy je tříleté. Probíhá převážně v dopoledních hodinách v základní umělecké škole formou individuální nebo skupinové výuky.
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o aktivní uměleckou činnost.
Patronát nad Akademií umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy na Praze 8 přijal pan Miloš Rejchrt, farář Českobratrské církve evangelické.

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
 ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
 pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
 nacher@petresoft.cz