Hudební nauka (HN)


Hudební teorie je nepostradatelnou součástí studia na základní umělecké škole.

Přípravná hudební výchova (PHV) je určena pro žáky od 5 let. Připravuje je ke zvládnutí základních muzikantských dovedností především hravou a tvůrčí výukou. Její studium trvá jeden až dva roky.

Hudební nauka je povinné pětileté studium, které probíhá současně s výukou individuální. Navazuje na přípravnou hudební výchovu. Naši žáci se postupně seznamují s jednotlivými oblastmi hudební teorie a kromě notových znalostí se učí i základům dějin hudby, hudebních forem a okrajově i základům harmonie. 

Výuka probíhá v učebně na hlavní budově, která je vybavena moderní audiotechnikou a na odloučených pracovištích:

  • Základní škola U Parkánu, Ďáblice
  • Základní škola Spořická, Dolní Chabry
  • Mateřská škola Korycanská, Čimice

ROZVRH

Pokyny k podání žádosti o individuální konzultační hodiny HN.

Témata a učivo ke zkouškám z HN pro žáky se schváleným individuálním plánem.

ŽÁDOST

ZKOUŠKY

 

 

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz