Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy


Výuka  Akademie  umění a kultury pro seniory se může od 1. června 2021 konat prezenčně, a to za stejných podmínek jako výuka žáků ZUŠ, tzn. do 10 osob bez testů, nad 10 osob s certifikátem či potvrzením  o očkování ( 3 týdny po první dávce) nebo potvrzením o testování nebo o prodělaném onemocnění covid
(v posledních 180 dnech).

                                                                                

 


  Slavnostní zahájení tříletého studia proběhlo 8.10.2019.
 Jedná se o projekt hlavního města Prahy, který zaštítila Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a školství. Cílem tohoto projektu je otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. Vzdělávat se mohou senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Studium na naší škole je možné v oblasti hudební, výtvarné a taneční.
Vzdělávání v Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy je tříleté. Probíhá převážně v dopoledních hodinách v základní umělecké škole formou individuální nebo skupinové výuky.
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o aktivní uměleckou činnost.
Patronát nad Akademií umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy na Praze 8 přijal pan Miloš Rejchrt, farář Českobratrské církve evangelické.

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
 ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
 pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
 nacher@petresoft.cz