Příspěvek na údržbu a opravu nástrojů


 Hudební nástroj

žákovský

mistrovský

 

měsíčně

měsíčně

 

Housle 1/8

80,-

120,-

Housle ¼,1/2,3/4,celé

100,-

160,-

Violoncello

100,-

160,-

Kontrabas

200,-

210,-

Flétna příčná

140,-

160,-

Klarinet

160,-

180,-

Hoboj

200,-

210,-

Fagot

200,-

210,-

Trubka

200,-

210,-

Lesní roh

200,-

210,-

Saxofon

180,-

200,-

Pozoun

200,-

210,-

Baskřídlovka

200,-

210,-

Kytara

100,-

160,-

Akordeon

100,-

160,-

 Příspěvek na opravu a udržování hudebních nástrojů je splatný:

  •  1. pololetí do 15. 9. 2020
  •  2. pololetí do 15. 2. 2021
  •  červenec-srpen do 30. 6. 2021

V případě, že žák nezaplatí příspěvek za období hlavních prázdnin, je povinen hudební nástroj na toto období vrátit. Příspěvek se platí na celé pololetí.  Je možné platit převodem na účet školy (potřebné platební údaje získáte od svých pedagogů) nebo v hotovosti u hospodářky školy (středa od 12.00  do 18.00 hod., úterý od 9.00 do 15.00). Doklad o zaplacení příspěvku je žák povinen uschovat a předložit svému vyučujícímu k ověření.  

Hudební nástroje jsou žákům svěřeny pouze na základě uzavřené dohody o užívání hudebního nástroje, která se uzavírá mezi žákem (u nezletilých zákonným zástupcem) a ZUŠ. Veškerou administrativu spojenou s předáváním hudebních nástrojů a platbou příspěvku vyřizuje hospodářka školy Vlasta Ditrichová tel.: 720 076 501

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
 ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
 pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
 nacher@petresoft.cz