Pokyny k podání žádosti o indiv. konzultační hodiny HN


  1. Kdy je možné požádat o konzultační hodiny hudební nauky a individuální přezkoušení:

 

O konzultační hodiny hudební nauky a individuální přezkoušení může požádat zákonný zástupce žáka jen v případě, že žák nemůže ze závažných důvodů docházet do pravidelné výuky hudební nauky.

 

  1. Komu adresovat a předat žádost:

 

Žádost adresovanou ředitelství školy podávejte prostřednictvím třídního učitele.

Ten ji předá s doporučením ke schválení řediteli školy a zároveň odpovídá za to, že se žák nechá individuálně přezkoušet z látky daného ročníku tohoto předmětu v určených termínech pro 1. a 2. pololetí školního roku.

 

  1. Co udělat, bude-li žádost schválena:

 

V případě schválení žádosti (tuto informaci Vám sdělí třídní učitel) se žák u učitele hudební nauky v dostatečném předstihu informuje o probíraném učivu a termínu individuálního přezkoušení.

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
 ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
 pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
 nacher@petresoft.cz