Soubor zobcových fléten


Do souboru zobcových fléten dochází žáci od 4. ročníku. Souborová hra je pro hráče na zobcovou flétnu neoddělitelnou součástí studia. Zobcová flétna je ze své historické podstaty především ansámblovým nástrojem. V rodině zobcových fléten najdeme nástroje nejrůznějších velikostí i ladění. Žáci si v souboru rozšiřují dovednost hry i na hlubší nástroje, jako je tenorová nebo basová flétna (v F i C ladění) nebo naopak vysoká sopraninová flétna. Žáci se postupně seznamují s repertoárem od středověkých tanců až po skladby současnosti. V rámci možností jsou využívány i rytmické a melodické nástroje orffovského instrumentáře.

Cílem hry v souboru je osvojení si základních pravidel komorní hry, zejména ladění a společného frázování. Hra v souboru podporuje u žáků zájem o nástroj a umožňuje vyzkoušet a rozšířit jejich dovednosti, získané v hodinách individuální výuky.

V neposlední řadě rozvíjí i sociální vazby mezi žáky, vzájemnou podporu a respekt.

ROZVRH

 

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
 ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
 pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
 nacher@petresoft.cz