Témata a učivo ke zkouškám z HN


Požadavky ke zkoušce pro žáky, kteří mají schválené individuální studium.

1. ROČNÍK

1.pololetí:     
- notová osnova, houslový klíč, noty c1 - c2 (umět zapsat, pojmenovat)
- délka not a pomlk - čtvrťová, půlová́, celá
- takt, taktová čára, základní druhy taktů (dvoučtvrťový, tříčtvrťový)
- názvy oktáv - jednočárkovaná, dvoučárkovaná
- prodloužení noty - tečka za notou, koruna
- stupnice C dur
- vysvětlení pojmů dynamika, forte, mezzoforte, piano
- staccato, legato, akcent

 2.pololetí:     
- znát učivo 1. pololetí
- nota a pomlka osminová
- noty g - h (malá oktáva), d2 - g2 (dvoučárkovaná oktáva)
- půltón a celý tón
- posuvky  - křížek, béčko, odrážka
- stupnice, tónina (jaký je mezi nimi rozdíl)
- durové stupnice s křížky - G dur, D dur
- durové stupnice s béčky - F dur
- prodloužení noty - ligatura
- vysvětlení pojmů tempo, andante, allegro
- crescendo x decrescendo
- basový klíč - vědět o něm

                       
2.ROČNÍK

1.pololetí:   
- znát učivo 1. ročníku
- názvy oktáv - malá (orientačně v basovém klíči), tříčárkovaná
- noty g (malé) - c3
- základní intervaly: pochopení pojmu interval, jejich rozdělení na čisté a velké, názvy jednotlivých intervalů, jejich utváření - nejdříve od tónu c1
- stupnice do 3 křížků (G dur, D dur, A dur) a 2 béček (F dur, B dur) znalost tónů jednotlivých stupnic
- takty osminové 2/8, 3/8, 4/8, 6/8
- triola, synkopa, předtaktí - poznat v notovém zápisu

2.pololetí:     
- znát učivo 1. pololetí
- základní intervaly - umět utvořit od tónů g1, d1, f1 (postačí směrem nahoru), rozpoznat v notovém zápisu
- stupnice Es dur
- seznámení s pojmem kvintový a kvartový kruh (vědět, čeho se týkají)
- lidová hudba a rozdíl mezi lidovou a umělou písní
- metronom, tempová označení: moderato, accelerando, ritardando
- dynamická označení -  pp, p, mf, ff (umět seřadit)
- prima volta - seconda volta
- pojem akord - co je to
- orientačně noty v basovém klíči: c (malé) - c1
- znát jména 3 významných skladatelů a alespoň jedno jejich dílo

 

3.ROČNÍK

1.pololetí:     
- znát učivo předchozích ročníků
- kvintový a kvartový kruh - jeho použití pro odvození durových stupnic do 4 křížkůa 4 béček
- mollové stupnice - a moll aiolská, harmonická, melodická
- hudební nástroje - rozdělení do skupin
- rozdělení pěveckých hlasů
- kvintakord a jeho obraty
- taktovací schéma 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
- takt alla breve
- Bedřich Smetana - opery, symfonické básně

 2.pololetí:     
- znát učivo 1. pololetí
- odvozené intervaly - malé, zmenšené, zvětšené (podrobněji malá tercie, velká sexta, zvětšená kvarta - umět utvořit)
- mollové stupnice do 4 křížků a béček
- hudba vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
- pojmy: part, partitura, hra nebo zpěv z listu
- motiv, téma
- opera
- hudební názvosloví: tempo - adagio, allegretto; výrazové označení - cantabile, dolce, espressivo
- Antonín Dvořák - nejznámější dílla

 

4.ROČNÍK

1.pololetí:     
- znát učivo předchozích ročníků
- septakord, dominantní septakord - základní tvar, orientačně obraty (jejich počet)
- konsonance a disonance
- melodické ozdoby - trylek, obal, příraz, nátryl, mordent, skupinka
- enharmonická záměna tónů
- tónika, dominanta, subdominanta, základní harmonické funkce
- citlivý tón
- Ludwig van Beethoven - život a dílo - základní poznatky

2.pololetí:     
- znát učivo 1. pololetí
- modulace, tonální skok
- hudba programní a absolutní - rozdíly
- melodram, symfonická báseň
- vyjadřovací prostředky hudby
- hudební forma, písňová forma, rondo, variace
- hudební názvosloví: lento, grave, con fuoco, vivace, presto, rubato, glissando, pizzicato, vibrato
- stupnice durové i mollové do 5 křížků a béček
- Wolfgang Amadeus Mozart - život a dílo - základní poznatky

 

5. ROČNÍK

1.pololetí:     
- znát učivo předchozích ročníků
- základní dělení uměleckých epoch a slohů, jejich charakteristika a významní představitelé
- orientace v notovém zápisu skladby - tónina, tempo, dynamika, tónový rozsah, přednesová označení, případně rozpoznání formy, určení           
   intervalů,nepravidelných rytmů a melodických ozdob (pokud se v notovém zápisu skladby objevují)
- Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach - život a dílo - základní poznatky
2.pololetí:     
- transpozice jednoduché melodie
- kvintakord, septakord, intervaly základní i odvozené, všechny stupnice dur i moll
- základní přehled o hudebním dění (divadla, koncertní sály, hudební festivaly, významná hudební tělesa)
- orientace v notovém zápisu skladby - tónina, tempo, dynamika, tónový rozsah, přednesová označení, případně rozpoznání formy, určení intervalů, 
   nepravidelných rytmů a melodických ozdob, (pokud se v notovém zápisu skladby objevují), skladate a slohové období
- Petr Iljič Čajkovskij, Leoš Janáček - život a dílo - základní poznatky

 

Doporučená literatura:

Dagmar Lisá - Hudební nauka pro malé i větší kamarády 1. díl (obsahuje učivo 1. - 4. ročníku)

Martin Vozar - Hudební nauka - pracovní sešit 1. - 5. (číslo sešitu v zásadě odpovídá ročníku HN)

Ludmila Vrkočová - Slovníček základních hudebních pojmů

Jiří Válek - Italské hudební názvosloví

 

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
 ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
 pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
 nacher@petresoft.cz