Literárně-dramatický obor


Pokud bude v člověku fantazie, bude vždy zázraků dost.

                                                                    František Vymazal

 

Základní metodou výuky literárně-dramatického oboru je dramatická hra a improvizace, která ve výsledku vede k přirozenému mluvenému a hereckému projevu. Rozvíjí pozornost, fantazii, představivost, kreativní myšlení, verbální i nonverbální komunikaci. Dramatická výchova přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte, vede k humánnímu a demokratickému chování a k tvořivému řešení pracovních i životních situací. Rozvíjí schopnost empatie a pomáhá vyjádřit vlastní pocity a názory. Žáci během studia zároveň získávají hlubší znalosti z oblasti dramatického umění a literatury a jsou vedeni k jejich citlivému vnímání a chápání. Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru žáci využívají ve všech oblastech lidské činnosti, kde se uplatňují komunikační dovednosti a vystupování na veřejnosti. Někteří žáci na vzdělání v základní umělecké škole naváží dalším studiem na středních, vyšších odborných a vysokých školách, např. na konzervatořích nebo divadelních a filmových fakultách.

 

Délka studia:
Je určena pro žáky od 7 let.
Základní studium I. stupně: 7 let
Základní studium II. stupně: 4 roky

Vyučované předměty:

I. stupeň

 • Dramatická průprava
 • Dramatika a slovesnost
 • Pohyb
 • Přednes

II. stupeň

 • Základy dramatické tvorby
 • Sólový dramatický projev a umělecký přednes

 

Další informace k literárně-dramatickému oboru získáte ve Školním vzdělávacím programu.

ROZVRH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

 

Učitelé


 • Mgr. Soňa Motyčková

  LDO

 • MgA. Veronika Smolková

  LDO

 • Robert Nižník, DiS.

  LDO

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz