Per Quattro Mani


Soutěž ve čtyřruční hře byla založena klavírními pedagogy na naší škole v roce 2000 a je určena žákům základních uměleckých škol z celé republiky. Na organizaci této soutěže spolupracujeme se ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, která organizuje všechny sudé ročníky.   


Harmonogram soutěže Per Quattro Mani 2022

 

 

11:30

Rozehrávání

 

12:00

Zahájení soutěže, soutěž I. a  II. kategorie

 

13:20

Přestávka, rozehrávání III. kategorie, 7 dvojic ( Kol. – Plu. )

 

13:55

Vyhlášení výsledků I. a II. kategorie

Soutěž III. kategorie, 7 dvojic ( Kol. – Plu. )

 

15:20

Přestávka, rozehrávání III. kategorie, 6 dvojic ( Zik. – Jaš. )

 

15:50

Soutěž III. kategorie, 6 dvojic ( Zik. – Jaš. )

 

16:50

Přestávka, rozehrávání IV. kategorie

 

17:30

Vyhlášení výsledků III. kategorie

Soutěž IV. kategorie

 

19:00

Vyhlášení výsledků IV. kategorie

 

 

Pořadí soutěžících bylo vylosované od písmena K . 

 


  

XIV. ročník
6. květen 2022
Pořadatel:
Základní umělecká škola
Praha 8, Taussigova 1150
Místo konání:
koncertní sál školy
Kategorie a minutáž:
I. kategorie
  rok narozeni 2013 a mladší,
  4–7 minut
II. kategorie
 rok narozeni 2010, 2011, 2012
  5–8 minut
III. kategorie
 rok narozeni 2006, 2007, 2008, 2009
 6–10 minut
IV. kategorie
 rok narozeni 2002, 2003, 2004, 2005
 8–13 minut
V. kategorie
 rok narozeni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 9–15 minut
Pro zařazení do kategorie rozhoduje věk staršího ze  soutěžících.
Každý soutěžící může soutěžit pouze v jedné dvojici.
Soutěžní repertoár:
Soutěžním repertoárem ve všech kategoriích jsou dvě skladby různých stylových období originálně napsané pro klavír na čtyři ruce nebo dva klavíry nebo autorova vlastní úprava pro klavírní duo.
Po splnění této podmínky možno ve zbývajícím čase zahrát další libovolné skladby, kterými mohou být i  úpravy skladeb, které neexistují jako originál pro klavírní dua.
Nástroje budou postaveny proti sobě a nebude jejich postavení možné měnit.
Soutěžní poplatek a přihláška:
Uzávěrka přihlášek 15. 3. 2022.
Přihláška a další pokyny budou na stránkách školy od ledna 2022.
Na základě závazných přihlášek obdrží účastníci další informace o organizaci soutěže a pokyny k platbě soutěžního poplatku
(cca 1200 Kč).
Sledujte i webové stránky: www.taussigova.cz.
Adresa pořadatele:
Základní umělecká škola
Taussigova 1150
Praha 8
182 00
tel.: 286587747
e-mail: stiplova@taussigova.cz
Ceny v soutěži:
Porota vyhlašuje vítěze v jednotlivých kategoriích. Dále má možnost udělit i ceny
za vynikající interpretaci skladeb a další ceny soutěžícím i jejich pedagogům.
Soutěž je určena žákům ZUŠ, případně absolventům ZUŠ.

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz