Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy


 

Kolektivní výuka Akademie kultury a umění ve šk. r. 2023/24

Výtvarný obor:                                  úterý 11 -14 hodin, střídají se skupiny

Literárně -dramatický obor: :             úterý 11 -12.30 hodin

Taneční obor:                                     čtvrtek 10 -11.30 hodin

Sborový zpěv:                                    v jednání, doplníme

Muzikoterapie:                                   pondělí 11 -12.30 hodin


Pravidelná výuka studentů Akademie bude probíhat od 2. října 2023.
Individuální výuku si studenti domluví sami se svými pedagogy.
Rozvrh kolektivních předmětů zveřejníme na stránkách nejpozději 26.9.2023 a učitelé budou také své žáky kontaktovat (sms, mail).
Kolektivní předměty a obory: sborový zpěv, taneční obor, výtvarný obor, literárně dramatický obor, muzikoterapie.

Dámy a pánové, těšíme se na Vás a velmi bychom si přáli, aby tento školní rok proběhl v klidu k Vaší i naší spokojenosti a přinesl nám všem radost ze společné práce!

Jana Štíplová, zást. řed.

 

                                                                          


 Jedná se o projekt hlavního města Prahy, který zaštítila Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a školství. Cílem tohoto projektu je otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. Vzdělávat se mohou senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Studium na naší škole je možné v oblasti hudební, výtvarné a taneční.
Vzdělávání v Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy je tříleté. Probíhá převážně v dopoledních hodinách v základní umělecké škole formou individuální nebo skupinové výuky.
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o aktivní uměleckou činnost.
Patronát nad Akademií umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy na Praze 8 přijal pan Miloš Rejchrt, farář Českobratrské církve evangelické.

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz