Úvodem


Posláním naší školy je vzdělávat, vychovávat a kultivovat osobnost dětí po umělecké i lidské stránce tak, aby v nich zůstal celoživotní aktivní zájem o umění.

Snahou je poskytnout všem studentům takové základy ve zvoleném oboru, aby obstáli jako amatérští muzikanti, herci, tanečníci či výtvarníci. Studenty, kteří projeví o zvolený obor hluboký zájem a zároveň prokáží talent a píli, jsme schopni připravit k přijímacím zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy či vysoké školy uměleckého zaměření.

Základní vizí naší školy je OTEVŘENOST:

  • všem zájemcům o umění, kteří prokáží základní předpoklady ke studiu, zejména však dětem a studentům od 5 let

  • rodičům a široké veřejnosti, kterým umožňuje aktivně se podílet na životě školy

  • novým přístupům a metodám ve výuce, moderním uměleckým formám, žánrům i tradiční lidové kultuře

  • ve vztahu žáka a učitele založená na vzájemné důvěře a úctě

  • spolupráci mezi jednotlivými pedagogy, třídami i obory

  • spolupráci s uměleckými subjekty doma i v zahraničí 

V relativně velkém kolektivu pedagogů pracují jak velmi zkušení, tak začínající kolegové. Učitelé různých věkových generací jsou schopni spolupráce a vzájemně se při svých pedagogických aktivitách podporují. Pracují na společných projektech a zajímají se o dění v dalších oborech. Většina z nich se v rámci dalšího vzdělávání pedagogů pravidelně účastní odborných seminářů, kurzů a přednášek.

Ve škole se každoročně koná  více než stovka koncertů, divadelních představení a  tanečních vystoupení. Výtvarné práce žáků je možno zhlédnout na výstavách v prostorách školy i v různých výstavních síních.

Organizujeme výchovné koncerty pro mateřské školy, během nichž se malé děti seznamují zábavnou formou s hudebními nástroji, na které se mohou učit v naší škole hrát.

Pravidelně býváme pověřeni organizací některé ze soutěží MŠMT pro žáky základních uměleckých škol. Jedenkrát za tři roky se v naší škole koná soutěž ve čtyřruční hře Per quattro mani.

Koncem června se každoročně  v naší škole  koná folklórní festival  dětských lidových muzik Dětská folklórní Zahrada.

Na koncertním pódiu naší školy se představuje řada amatérských, většinou studentských  orchestrů, sborů,  souborů i sólistů z celého světa.  Měli jsme možnost spolupracovat s hudebníky z  Norska, Švédska, Dánska, Irska, Itálie, Velké Británie, Německa, Číny, Singapuru, Francie, Slovenska, Polska, Maďarska, Estonska, Litvy, Islandu, Japonska, Švýcarska, Španělska, USA i Kanady.

Naši studenti již několik let pravidelně vyjíždějí do různých zemí Evropy, kde se účastní hudebních projektů s orchestry podobného typu škol, jako je naše, nebo  různých festivalů. Nejčastěji se v zahraničí prezentuje školní smyčcový orchestr, pěvecký sbor, Dětská lidová muzika Osminka a žáci výtvarného oboru. Osminka byla na jaře 2016  hostem  festivalu v Silver Dollar City ve státě Missouri v USA.

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz