Příspěvek na vzdělání školní rok 2024/2025


Příspěvek na vzdělání (školné) je splatný:

  • za 1. pololetí do 30. 8. 2024
  • za 2. pololetí do 15. 2. 2025

Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce žáka bude zaslán předpis s přiděleným variabilním číslem, které je nutné uvést při platbě, příspěvek se platí pololetně na účet školy 162721660/0300.

  • bezhotovostně převodem na účet, platby není možné slučovat
  • v hotovosti

Hudební obor

pololetí

celý rok

Individuální výuka (45minut)

2600,-

5200,-

Skupinové vyučování (2-3žáci)

2000,-

4000,-

Studium dospělých (45 minut plné školné)

15100,-

30200,-

Sborový zpěv – hlavní předmět

1200,-

2400,-

PHV – přípravná HV

2000,-

4000,-

Výuka hudební nauky se nehradí, je součástí výuky v hudebním oboru a je povinná od 1. do 5. ročníku. 

Výtvarný obor

pololetí

celý rok

Přípravná výtvarná výchova

2100,-

4200,-

Skupinová výuka

2100,-

4200,-

Skupinová výuka (dospělí)

8100,-

16200,-

Literárně dramatický obor - VO

pololetí

celý rok

Přípravná výchova - PLDO

2000,-

4000,-

Skupinová výuka

2000,-

4000,- 

Taneční obor - TO

pololetí

 celý rok

Přípravná taneční výchova

2000,-

4000,-

Skupinová výuka

2000,-

4000,-

Osminka

pololetí

celý rok

Přípravný ročník

2000,-

4000,-

 

 Příspěvek na vzdělání vyřizuje účetní školy Lenka Pačesová tel.: 720 076 502.

Dle Vyhlášky č. 70/2019 ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c)
v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
Neuhradí-li žák nebo jeho zákonný zástupce příspěvek na vzdělávání v předepsaném termínu a nedohodne -li se s ředitelem školy na jiném termínu platby, dojde k okamžitému vyřazení žáka z výuky.

 

 

 

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz