Výtvarný obor


Vyučování výtvarného oboru probíhá ve dvou ateliérech v hlavní budově školy. Výuka se uskutečňuje ve skupině 15 žáků vždy, 1x týdně v bloku 3 vyučovacích hodin (3 x 45 minut). Přijímáme žáky od 5 let.

Studium výtvarného oboru je otevřeno všem dětem a mladým lidem, kteří projevují osobní zájem o tvůrčí vyjadřování a výtvarné vzdělávání. Usilujeme o to, aby žák získal prostřednictvím vlastní tvorby hlubší výtvarnou kreativitu, která bude vycházet z jeho emocionální a rozumové stránky.

Cílem výuky je seznámit žáky s různými výtvarnými technikami a pomůckami, přiblížit jim některá významná jména a události z dějin výtvarné kultury, rozvíjet vnímání, chápání a hodnocení krásy, zušlechtit cítění, myšlení i chování  ke světu,  péči o okolní prostředí i osobní kulturu.

Délka studia : 

 •   Přípravná výtvarná výchova: 1–2 roky
 •   Základní studium I. stupně: 7 roků
 •   Základní studium II. stupně: 4 roky
 •   Studium pro dospělé: nejvýše 4 roky

Vyučované předměty: 

 •   Plošné vyjadřování
 •   Prostorové vyjadřování
 •   Kultura a technologie výtvarného umění

Další informace k výtvarnému oboru získáte ve Školním vzdělávacím programu.

ROZVRH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

 

Učitelé


 • MgA. Markéta Metelka

  VO

 • Barbora Sládková

  VO

 • MgA. Dušan Šoltys

  VO

Mapa

Nacházíme se 5 min. nedaleko stanice metra C - Ládví.

Kontakty

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150,
PSČ 182 00
IČO.: 48132811
 +420 286 587 747, +420 286 587 985

 zus@taussigova.cz
 www.taussigova.cz

Bc. Bedřich Kameník
ředitel školy

 +420 603 740 111
kamenik@taussigova.cz

Bc. Jana Štíplová
zástupkyně ředitele

 +420 732 630 436
stiplova@taussigova.cz

Taťána Buchtová, dipl.um.
zástupkyně ředitele

 +420 720 076 503
buchtova@taussigova.cz

Vlasta Ditrichová
hospodářka

 +420 720 076 501
ditrichova@taussigova.cz

Lenka Pačesová
finanční účetní

 +420 720 076 502
pacesova@taussigova.cz

 Ing. Petr Nacher
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 +420 603 282 622
nacher@petresoft.cz